Browsing all articles tagged with અક્કલ - ગુર્જરનગરી .કોમ - Gurjarnagri.com | Gurjar Nagri Gujarati Portal
Feb
9

રમૂજ ૨૨

એક ફેરિયાએ બૂમ પાડી: ‘ચપ્પુ, કાતરને ધાર કઢાવો.’

ત્યારે એક યુવતીએ પૂછ્યું: ‘શું અક્કલને પણ ધાર કાઢો છો ?’

‘જી હા’ ફેરિયાએ કહ્યું: ‘પણ શરત એટલી કે તે તમારી પાસે હોવી જોઈએ.’

May
16

બળ કરતાં અક્કલ મોટી

bal-karta-akkal-moti

તમારામાં ગમે તેટલું બળ હોય પણ અક્કલનો ઉપયોગ ના કરો તો આજની જેમ હારી જવાય. બળ કરતાં અક્કલ મોટી છે એ તમે શું જાણતા નથી?
એક હાથી.
એક મગર.
હાથી જમીનનો રાજા, મગર પાણીનો રાજા.
બંને પાકા દોસ્ત.

એક દિવસ બંને નદી કાંઠે પોતપોતાના બળની બડાશ મારે. ત્યાં બેઠેલો કાચબો આ બંનેની વાતો સાંભળે. તેને થયું કે હાથી મગરને એ ખબર નથી કે બળ કરતાં અક્કલ મોટી- બળવાન છે. બંનેને સંબોધી કાચબો બોલ્યો, જગતમાં તમારા જેવા કોઇ બળવાન નથી એ ખરું પણ તમે મારી સાથે શરત લગાડશો… ?’
કાચબાની વાત સાંભળી હાથી અને મગર ખડખડાટ હસી પડયા.

મારી સાથે શરત લગાડીશ કે મગરભાઇ સાથે ?’
‘તમારી બંને સાથે, જોઇએ તો ખરા આપણા ત્રણેયમાં કોણ વઘુ બળવાન છે..’
કાચબાની વાત પર મગર- હાથીને વિશ્વાસ બેસતો નહોતો.
‘પહેલાં કોની સાથે શરત લગાડીશ…?’
‘હાથીભાઇ પહેલાં તમારી સાથે જ..’
‘તો થા સાબદો..’
‘તૈયાર જ છું લડવા. કુસ્તી નહીં..’
‘કુસ્તી નહીં તો પછી શું…!’
‘હાથીભાઇ આપણે દુશ્મન થોડા છીએ. લડાઇથી તાકાતનું બળ ના મપાય. આપણે તો આપણું બળ માપવું છે.’
‘તે કેવી રીતે..!’
‘હું, એક દોરડું લાવીશ. એક છેડો તમારા પગે અને બીજો છેડો મારા પગે બાંધી નદીમાં ઉતરી જઇશ. દોરડાનો છેડો ખેંચી મને પાણી બહાર ખેંચી લાવવાનો રહેશે. પાણી બહાર હું આવી જઇશ તો તમે જીત્યા હું હાર્યો નહીં… તો તમે.. બોલો છે મંજૂર…?

‘‘મંજૂર. જા દોરડું લઇ આવ… હમણાં જ ફેંસલો..’
નક્કી થયા મુજબ દોરડાના છેડા બંધાઇ ગયા.
કાચબો નદીમાં ઉતરી ગયો.

નદી ઊંડી- પથરાળી હતી. કાચબાએ એક અણીદાર ચટ્ટાન સાથે પોતાના પગે બાંધેલ છેડાને જોડી ગરદન સાથે લપેટી બાંધી દીધો. બહાર ડોકું કાઢી હાથીને દોરડું ખેંચવા જણાવ્યું. મગર નદીકિનારે બેઠો આ તમાસો જોઇ રહ્યો હતો. કાચબાએ પાણીમાં શી રમત કરી તેનો તેને ખ્યાલ ન હતો.

હાથીએ દોરડાનો છેડો ખેંચ્યો. જોર કરી ખેંચ્યો, બહુ જોર કરીને છેડો ખેંચ્યો. કાચબો બહાર ના આવ્યો. દોરડું તુટી ગયું. જોરથી ધક્કો વાગતા હાથી ગબડી ગુલાંટ ખાઇ ગયો.
ભેગા થયેલ જંગલના પશુ-પંખીઓ હાથીની તાકાત- બળ પર હસવા લાગ્યા. શરમનો માર્યો ગુસ્સે થતો હાથી ત્યાંથી ચાલી ગયો.

હાથી દોસ્તની આ હાલત જોઇ, મગરભાઇ ગુસ્સે થયા. કાચબાને સંબોધતા બોલ્યાં, ‘જા બીજું દોરડું લઇ આવ હું જ તને મજા ચખાડીશ…’
‘પાણીમાં રહી મગરથી ના બીવાય, બીજું દોરડું લાવું છું. પણ આ વખતે હું જમીન પર રહીશ તમારે મને પાણીમાં ખેંચી જવો પડશે. ને તમે પાણીમાં રહેશો.
હું તને આમ જ કહેવાનો હતો. હું પાણીમાં તને ખેંચી જઇશ…

પોતાની હારથી હાથી ગુસ્સે ભરાયો હતો. જંગલના પ્રાણી-પંખીઓને પણ ભગાડી મૂક્યા હતા. તે પણ ઘૂળ ઉછાળતો ત્યાંથી જંગલ તરફ ચાલી ગયો. કિનારે માત્ર બે જણ હતા મગર અને કાચબો.

કાચબો નવું દોરડું લઇ આવ્યો. નક્કી કર્યા મુજબ બંને છેડા બંધાઇ ગયા. મગર પાણીમાં ચાલી ગયો. કાચબાના ઇસારાની રાહ જોતો રહ્યો. આ બાજુએ કાચબાએ પોતાના પગનો છેડો એક વૃક્ષ સાથે બાંધી મગરને ખેંચવા જણાવ્યું.

મગર પણ કાચબાને પાણીમાં ના ખેંચી શક્યો. હાથીની જેમ વઘુ જોર કરતાં ઝાડે બાંધેલ દોરડું તુટી ગયું. મગર ધક્કાના જોરે ચટ્ટાન સાથે અથડાયો.

કાચબા- મગરની શરતમાં કોણ જીત્યું તે જાણવા જંગલના પશુપંખી ભેગા થઇ ગયા. ગુસ્સો ઉતરતા હાથી પણ ડોલતો ડોલતો આવ્યો. મગર શરત હારી ગયો હતો.
હાથી- મગર કાચબાની લુચ્ચાઇ પર ગુસ્સે થતાં હતાં.

જોવા આવેલું શિયાળ બોલ્યું, ‘ભગવાને બધાં જ પશુ-પંખી અને મનુષ્યને તેમના ખપ પૂરતી તાકાત- બળ અને અક્કલ આપી છે. બળ અને અક્કલનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. તમારામાં ગમે તેટલું બળ હોય પણ અક્કલનો ઉપયોગ ના કરો તો આજની જેમ હારી જવાય. બળ કરતાં અક્કલ મોટી છે એ તમે શું જાણતા નથી?

Apr
7

કહેવત ૧૧૫

નકલમાં અક્કલ ન હોય.

Jun
30

કહેવત ૭૩

ઠોકર વાગે ત્યારે જ અક્કલ આવે.

Google Plus Circle

Subscribe to our Newsletter

To subscribe to our dandy newsletter simply add your email below. A confirmation email will be sent to you!

Categories

Recent Posts

Tags

Partner Sites

Jaherat.com Ayurvedicherbaltips.com